Mezinárodní technické sympozium pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2018

132020SINGING ROCK Vás zve na 4. Mezinárodní technické sympozium, které má tento rok téma: "Energetika, telekomunikace a vysokozdvižné plošiny".

Sympózium se dále věnuje komplexním otázkám souvisejících oblastí BOZP, jako jsou přístupy při údržbě objektů, konstrukcí a zařízení, přístupy na střechy a trafostanice a další stavební činnosti.

Letošní sympózium se koná ve dnech 28. 2. - 1. 3. 2018 v tradičních prostorách výcvikového střediska pro práce ve výškách POLYGON Singing Rock v Kladně.

Po loňském úspěchu navazuje na úvodní část diskuzní fórum, ve kterém budou zodpovězeny Vaše předem zaslané dotazy. Odpovědi na dotazy zpracují a zodpoví kompetentní odborníci ze státní a soukromé sféry. Vaše dotazy k letošnímu tématu zasílejte nejpozději do 11. 2. 2017 e-mailem na adresu dalibor.plisek@singingrock.cz.

Účast odborné veřejnosti na sympóziu je možná jen na základě potvrzené přihlášky, účastnický poplatek činí 2500,- Kč (včetně DPH).


Těšíme se na setkání s Vámi!
SINGING ROCK & POLYGON Singing Rock


Fotky z minulého ročníku