SINGING ROCK - SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

116393Od prosince roku 2000 má SINGING ROCK systém řízení kvality certifikovaný podle požadavků normy ISO 9001 s ohledem na speciální požadavky pro vývoj, výrobu a prodej horolezeckého vybavení a osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky (článek 11 B směrnice Rady EU 89/986/EHS).

Náš systém řízení kvality, stejně jako naše výrobky, certifikuje notifikovaný certifikační orgán – VVUÚ Ostrava-Radvanice.


Norma ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma složená výhradně z požadavků na systém řízení kvality. Zařazení těchto požadavků do řízení firemních procesů a jejich naplňování pomáhá organizaci lépe uspokojovat potřeby zákazníků a tím dosahovat svých podnikatelských cílů.

Směrnice rady EU 89/686/EEC
Tato směrnice upravuje vývoj, výrobu a prodej osobních ochranných prostředků.

Článek 11 B směrnice Rady EU 89/986/EHS vyžaduje vytvoření a certifikaci systému kvality nutného pro vývoj, výrobu a prodej pro výrobu osobních ochranných prostředků.

V LISTOPADU 2015 Singing Rock s.r.o. úspěšně prošel re-certifikačním auditem svého systému řízení kvality. S ohledem na vývoj, výrobu a prodej OOP proti pádu z výšky a školící a konzultační služby v oblasti zabezpečení osob proti pádu z výšky jsou požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 a audit systému řízení kvality rozšířeny o speciální požadavky směrnice evropské komise 89/686/EEC pro osobní ochranné prostředky.

Potvrzení o zabezpečování jakosti výroby  (PDF)
ISO 9001 Certifikát  (PDF)

(pro stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte položku "uložit odkaz jako")