Třída 1

Určena pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou 102676 hloubkou kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu.

103311Střechy a konstrukce

Pro výškové pracovníky s oporou nohou, kteří nevykonávají práci ve visu.

 • cílové objekty pohybu:
  střechy, příhradové konstrukce, stožáry, žebříky, průmyslové haly (stroje, formy, zakladače, konstrukce) vyvýšené plochy, regály, lešení, sila, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny a další
 • teoretická část:
  legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
 • praktická část:
  seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, vytahování a spouštění břemen, permanentní záchytné systémy a další
 • rozsah školení: 7 hodin (1 den)
 • platnost certifikátu: 12 měsíců