Třída 2

Určena pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Třídu 1. 103464Výškoví pracovníci se pohybují v lanovém přístupu za
pomoci OOPP. Svou práci tedy vykonávají převážně ve visu. Třída 2 je rozdělena dále dle zaměření pracovníka nebo pracovní skupiny a dle místa práce.

103461Lanové přístupy

Pro pracovníky vykonávající práci ve visu.

  • cílové objekty pohybu: výškové budovy, sila, obtížně přístupné prostory a další
  • teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR, analýza rizik
  • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování, BOZP na pracovišti, uzly, kotvení lan, výstupové a sestupové techniky na laně, záchrana z visu a další
  • rozsah školení: 15 hodin (2 dny)
  • platnost certifikátu: 12 měsíců
Toto školení je vhodnou přípravou v rámci BOZP a OOPP pro kurz IRATA Level I.


103462Stromolezení

Pro výškové pracovníky pohybující se v korunách stromů.

  • cílové objekty pohybu: stromy
  • teoretická část: legislativa v rámci EU, EAC a ČR, analýza rizik, první pomoc
  • praktická část: seznámení se s OOPP, využití lezeckých technik pro zajištění BOZP a polohování na stromech, BOZP na pracovišti, instalace výstupového lana, stromolezecké lanové techniky, spouštění břemen, lezecké techniky při kácení, uzly, záchrana ze stromu a další 127551
  • rozsah školení: 30 hodin (4 dny)
  • platnost certifikátu: 12 měsíců

Toto školení  je součástí komplexního vzdělávání v oboru arboristiky v rámci 127550 ARBORISTICKÉ AKADEMIE a je vhodnou přípravou pro certifikační zkoušku EUROPEAN TREE WORKER.